สื่อการเรียนรู้สำหรับอิสลามศึกษา

No Comments

สื่อกับการจัดการเรียนรู้อิสลามศึกษา

ผศ.ดร.จารุวัจน์ สองเมือง

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอิสลามยะลา

เชื่อว่าครูส่วนใหญ่ยอมรับว่า “สื่อการเรียนรู้” เป็นสิ่งสำคัญสำหรับการจัดประสบการณ์การเรียนรู้สำหรับนักเรียน ช่วยให้นักเรียนเข้าใจเนื้อหาได้ดีขึ้น เร็วขึ้น อีกทั้งยังทำให้จดจำสิ่งที่เรียนไปได้นานขึ้น แต่ปัญหาจะเกิดขึ้นเมื่อจะตัดสินใจจะเลือกใช้สื่อเพื่อนำไปใช้ในการสอนว่า จะเลือกอะไรดี ใช้อย่างไรดี และบางคนเมื่อใช้ไปแล้วกลับมีความรู้สึกใหม่ว่า ทำไมใช้แล้วไม่เห็นจะดีกว่าการสอนแบบเดิม แบบบรรยายเลย ซึ่งสภาพเหล่านี้จะเป็นประเด็นให้หลายคนเลือกที่จะนำสื่อมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน และสภาพการจัดการเรียนการสอนก็จึงยังคงเป็นรูปแบบเดิมๆ เหมือนแต่ในอดีต ทั้งๆ ที่โลกปัจจุบันมีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอย่างมากมาย และในความเป็นจริง ความสำเร็จของการใช้สื่อเพื่อการจัดการเรียนการสอนนั้นมีบริบทต่างๆ ที่เข้ามาเกี่ยวข้องมากกว่าเพียงการหยิบเอาสื่อชิ้นใดชิ้นหนึ่งมาใช้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้สื่อเพื่อการจัดการเรียนการสอนในวิชาอิสลามศึกษา

More