คู่มือการใช้ moodle

No Comments

ใช้ความพยายามในการทำคู่มือการใช้ moodle มาสักระยะครับ เบื่อบ้าง มุ่งมั่นบ้าง จนสุดท้ายวันนี้ชิ้นงานที่รอคอยก็สำเร็จไปได้ระดับหนึ่ง

อาจจะไม่ครบถ้วนสะทีเดียวครับ แต่คิดว่าเป็นแนวทางเริ่มต้นสำหรับผู้สนใจจะใช้ moodle ในการจัดการเรียนการสอนได้ และสำหรับท่านใดที่มีความต้องการสอนในระบบอีเลิร์นนิ่งแต่ยังไม่มีเว็บเพื่อทำการสอนได้ ก็สามารถสมัครใช้ได้ที่ www.piips.org เว็บฟรีเพื่อการจัดการเรียนการสอนในระบบอีเลิร์นนิ่งครับ

สำหรับคู่มือ moodle ฉบับภาษาไทย สามารถโหลดได้ที่นี่ครับ

คู่มือการใช้ moodle

คู่มือการใช้ moodleบูรณาการการศึกษาบันไดยกระดับคุณภาพ อบรมการใช้อีเลิร์นนิ่งสำหรับครู รร.เอกชนสอนศาสนาอิสลาม

Comments are closed.